Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej - Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Komenda Główna Straży Granicznej

04.02.2008

 

Komenda Główna Straży Granicznej
Urząd utrzymuje kontakty zewnętrzne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.15-16.15

 

al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. +48 22 500 40 00 - centrala
e-mail: bpr.kg@strazgraniczna.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej: 

Informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP, kwarantanny (wynikającej z przekroczenia granicy) oraz otwartych przejść granicznych na granicy zewnętrznej – tel. + 48 22 500 40 00 oraz +48 22 500 41 49 (w godz. 9.00-16.00).

e-mail: zg.kg@strazgraniczna.pl

Informacji w zakresie możliwości skrócenia bądź zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny udziela PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA.

W zakładce Niezbędnik podróżnego znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z przekraczaniem granic (m.in. dot. obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, przekraczanie granicy z dzieckiem).

 

Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej:

Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w zw. z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii znajdują się w zakładce: Cudzoziemcy – Epidemia koronawirusa – zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz specjalne rozwiązania dla cudzoziemców.

Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały opisane w ww. zakładce można uzyskać za pośrednictwem e-mail: zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub od poniedziałku do piątku (w godzinach: 8.15-16.15), z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, kontakt tel:  22 500 40 00. Informacje dotyczące zasad pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce można uzyskać poprzez infolinię, od poniedziałku do piątku (w godzinach 8.15-15.00), z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, kontakt tel:  22 500 40 00.

 

 

Uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować na adres:

webmaster.kg@strazgraniczna.pl

do góry