Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 19. Czy zmiana pracodawcy wymaga zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

19. Czy zmiana pracodawcy wymaga zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy, zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wskazanego w tym zezwoleniu wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

do góry