Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 18. Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (symbol „05a”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

18. Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (symbol „05a”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Tak, wiza wydana w celu „05a” uprawnia również do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę

Wizy wydane przez państwo polskie w celu innym niż: turystyczny, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, w okresie swojej ważności, uprawniają do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę lub w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Armenii, Gruzji i Mołdawii – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń.

do góry