Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 13. Czy na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd), mogę pojechać z Polski do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

13. Czy na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd), mogę pojechać z Polski do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

TAK. Wiza krótkoterminowa Schengen typ C oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen nieprzekraczającego łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym.

Oznacza to iż na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd) możliwe jest 1 przekroczenie granicy zewnętrznej państw obszaru Schengen na kierunku wjazdowym (np. do Polski), a następnie przemieszczanie się i pobyt również na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen. Po wyjeździe do innego Państwa Schengen, możliwy będzie również powrót na terytorium RP i dalszy pobyt na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”.

do góry