Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 9. Czy na podstawie posiadanej KARTY POLAKA mogę przekraczać granicę ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

9. Czy na podstawie posiadanej KARTY POLAKA mogę przekraczać granicę ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

NIE. Karta Polaka jest wyłącznie dokumentem poświadczającym przynależność do Narodu Polskiego.

Nie uprawnia jednak jej posiadacza do swobodnego przekraczania granicy bez wizy, ani osiedlania się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wjazd na terytorium RP możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz ważnej wizy krótkoterminowej Schengen typu C, wizy pobytowej długoterminowej typu D lub karty pobytu.

Posiadacz Karty Polaka może ww. wizę długoterminową typu D otrzymać w polskim konsulacie bez opłaty.

do góry