Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 2. Jak samodzielnie obliczyć długość dopuszczalnego pobytu na wizie typ C? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

2. Jak samodzielnie obliczyć długość dopuszczalnego pobytu na wizie typ C?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Po jego otwarciu pojawiają się puste rubryki gdzie należy zgodnie z kolejnością wpisać: w rubryce (Date of entry/Control) datę planowanej kontroli lub datę ponownego wjazdu. Natomiast w kolejnych rubrykach – (Enter previous stay(s) in the Schengen area): daty wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z terytorium państw obszaru Schengen.

Uprzejmie informujemy, że po wpisaniu wszystkich danych kalkulator automatycznie obliczy i pokaże w 3 rubryce ile dni zostało już wykorzystanych (z dopuszczalnego limitu 90 dni pobytu w każdym okresie 180 – dniowym). Ponadto kalkulator automatycznie pokaże również najwcześniejszą datę dozwolonego ponownego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Powyższy kalkulator pomaga w obliczaniu dozwolonego okresu pobytu także podróżnym, którzy wielokrotnie w okresie dozwolonego pobytu przekraczają granicę na wjazd/wyjazd ze strefy Schengen.

do góry