Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Коронавірусна епідемія - правила в'їзду та перебування на території Республіки Польща та спеціальні рішення для іноземців - COVID Epidemia koronawirusa – szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP -

Nawigacja

COVID Epidemia koronawirusa – szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP

Коронавірусна епідемія - правила в'їзду та перебування на території Республіки Польща та спеціальні рішення для іноземців

28.10.2020

Від 13 червня 2020 р. припинено проведення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Республіки Польща. Кордони можна буде перетинати у довільному місці, як на в’їзді, так і на виїзді з Польщі. Вимоги та обмеження щодо перетину іноземцями зовнішнього кордону на в'їзді до Польщі,

Правила в’їзду на територію Польщі

Наразі зовнішній кордон у напрямку в'їзду до Польщі можуть перетинати лише особи певних категорій мандрівників, зазначених у п.2 §3 Постанови Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13 березня 2020 р. «Про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на окремих прикордонних пунктах пропуску», а саме:

 1. громадяни РП;
 2. іноземці, які є подружжям /дітьми громадян Республіки Польща або залишаються під їхньою постійною опікою;
 3. іноземці, які є власниками Карти Поляка;
 4. керівники дипломатичних представництв, штатні одиниці консульських установ, тобто особи з дипломатичними посвідченнями та члени їх сімей;
 5. іноземці з правом постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща,
  • особи, які мають посвідку на проживання (карту побиту), видану
   у зв’язку з наданням:
   1. дозволу на тимчасове перебування,
   2. дозволу на постійне проживання,
   3. дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС,
   4. згоди на проживання з гуманітарних причин,
   5. статусу біженця,
   6. додаткового захисту,
  • особи, які мають:
   1. підтвердження реєстрації місця проживання громадянина ЄС,
   2. право постійного проживання громадянина ЄС,
   3. згоду на перебування члена сім’ї громадянина ЄС,
   4. згоду на постійне проживання сім’ї громадянина ЄС;
 6. іноземці, які мають право працювати на території Республіки Польща та реалізують це право/працюють на території Республіки Польща або під час прикордонного контролю пред'являють документи, які свідчать про те, що після перетину кордону без зайвого зволікання розпочнуть працю.

Іноземці, які належать до цієї категорії осіб, під час прикордонного контролю повинні пред'явити документи, що підтверджують актуальний доступ до внутрішнього ринку праці та вказують на те, що іноземець дійсно користується цим правом, тобто, працює в Польщі або веде бізнес у нашій країні. В залежності від категорії, до якої належить іноземець, відповідними будуть вважатися наступні документи:

 • для громадян третіх країн, якіх стосується обов’язок посідання дозволу на роботу -  дозвіл на роботу, дозвіл на виконання сезонних робіт, довідка про внесення даних до Реєтру даних у справах ведення сезонних робіт, декларація про доручення іноземцеві роботи на території Республіки Польща або дозвіл, що належить до категорії однолитих дозволів, таких як дозвіл на тимчасове перебування та роботу;
 • у випадку іноземців, які мають право працювати на тих же умовах, що і польські громадяни - до них належать іноземці, визначені ст. 87 ч. 1 п. 1-11 Закону від 20 квітня 2004 року «Про сприяння зайнятості та інститутам ринку праці» (наприклад, громадянам Європейського Союзу) – прикладово: трудові договори, цивільно-правові договори, що підтверджують актуальність здійснення співпраці з суб'єктом господарювання;
 • у випдку виконання роботи іноземцями на території РП на засадах відделегування – документи, що підтверджують факт відделегування працівника на територію Польщі із зазначенням конкретного суб’єкта, до якого вони були скеровані;
 • у випдку іноземців, які звільнені від обов'язку посідання дозволу на роботу - документи, на яких ґрунтується це звільнення, включаючи договори, що підтверджують виконання роботи;
 • у випадку іноземців, які ведуть підприємницьку діяльність на території Польщі або виконують функції керівника у юридичної особи - прикладово: виписка
  з Державного Судового Реєстра (KRS) або корпоративний договір;

Прикордонна Служба визнає довідки про внесення заяви до Реєстру заяв у справі виконання сезонних робіт або декларацій про доручення виконання роботи іноземцю у вигляді електронного документа, роздруку такого документа або скану з оригіналу, виданого в паперовій формі

Можливість в'їзду іноземців з правом на виконання роботи на території РП поширюється також на осіб, які перетинають державний кордон завчасно – до моменту початку роботи, зазначеного в документі на виконання робіт - з огляду на проходження обов'язкового карантину. 

 1. водії-іноземці, які керують транспортним засобом в цілях перевезення пасажирів або вантажів, а їх подорож відбувається в рамках їх професійної діяльності і полягає на транспортуванні вантажів або перевезення пасажирів;
 2. водії, що здійснюють перевезення автомобільним транспортом в рамках міжнародного автомобільного транспорту або міжнародного комбінованого транспорту у значенні, наведеному у ст. 4 п. 2 та п.14 Закону від 6 вересня 2001 року «Про автомобільний транспорт» (Законодавчий Вісник: від 2019 р. абз. 2140 та від 2020 р. абз. 875), проїжджають територією РП транзитом, використовуючи транспортний засіб інший, ніж той, яким здійснюється перевезення:
  • з метою відпочинку, про який йдеться у Постанові (ЄС) № 561/2006 Європарламенту та Європейської Ради від 15.03.06 р. щодо гармонізації певного соціального законодавства, що стосується автомобільного транспорту та внесення змін до Постанови Ради (ЄЄС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 та відміни Постанови Ради (ЄС) №3820/85 (Урядовий Вісник ЄС L 102 від 11.04.2006 р., стор. 1, із змін. та попр. №2) ), на території країни перебування,
  • по закінченню періода відпочинку за кордоном, про який йдеться у Постанові, згаданій у пункті а., також після перерви у керуванні транспортом
   у випадках, зазначених  у ст. 31 ч.1 Закону від 16 квітня 2004 р. «Про робочий час водіїв» (Законодавчий Вісник: від 2019 r. абз. 1412);
 3. громадяни держав-членів Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - сторін угоди Про Європейський Економічний Простір або Швейцарської Конфедерації, також їх подружжя та діти;
 4. іноземці, які мають дзвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союза на території інших держав-членів Європейського Союза, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - сторін угоди Про Європейський Економічний Простір або Швейцарської Конфедерації, їх подружжя та діти, якщо метою проїзду територією Республіки Польщає транзит до місця перебування або проживання;
 5. учні, які навчаються у Польщі, за умови пред’явлення співробітнику Прикордонної служби документів, підтверджуючих цей факт, а також супроводжуючі їх особи, що перетинають кордон разом з учнями з метою уможливлення їм навчання.

Відповідно до положень Закону від 14 грудня 2016 року «Про освіту», статус «учень» (згідно п. 20 ст. 4 вищезгаданого Закону слід також розуміти «студент» та «вихованець») надається особам, які навчаються на території Республіки Польща у державних чи приватних навчальних закладах:

 • початкова і середня освіта для дітей та підлітків: восьмирічні початкові школи, середні школи  - загальноосвітній ліцей (4 роки навчання), технікум (5 років навчання), школи професійної підготовки І ступня (3 роки навчання), школи підготовки до праці (3 роки навчання),
 • школи професійної підготовки: школа професійної підготовки II ступня (2 роки навчання), поліцеальна школа для осіб з повною середньою або середньо-спеціальною освітою з терміном навчання не довшим, ніж 2,5 роки,
 • школи для дорослих - базова школа i загальноосвітній ліцей - застосовується інша організація процесу навчання та до такого типу шкіл приймаються тільки повнолітні особи.

Крім того, статус «учень» росповсюджується також на студентів професійно-кваліфікаційного курсу - це форма позашкільної освіти для дорослих, яка передбачає навчання для всіх осіб віком від 18 років, які закінчили середню школу або 8-річну початкову школу. Навчання на професійно-кваліфікаційному курсі базується на навчальній програмі певної професії та підготовлює до складання іспиту з вибраного напрямку спеціалізації відповідно.

 1. студенти, аспіранти, слухачі курсів певних напрямів спеціалізації (профільне навчання) та інших форм навчання, в тому числі, докторанти, які навчаються
  в Республіці Польща, після того, як документально підтвердять офіцерові Прикордонної Варти факт отримання освіти в Республіці Польща.

Слухачами курсів певних напрямів спеціалізації вважаються учні профільного навчання тривалістю не менш, ніж 3 семестри, та після його закінчення надається 5 повний кваліфікаційний рівень за Польською Шкалою Кваліфікацій (тобто, видається диплом, що свідчить про закінчення, наприклад, коледжу для вчителів, профільного коледжу для вчителів іноземних мов, коледжу для працівників соціальної сфери);

Слухачами інших форм навчання, які окреслені у Законі від 20 липня 2018 р. «Про вищу освіту та науку», вважаються виключно студенти ВУЗів. Таке поняття поширюється тільки на студентів системи вищої освіти, у тому числі, ВУЗів з нестаціонарною формою навчання або таких, що реалізують навчальну програму методом он-лайн. До ціє категорії належать також слухачі передвступного підготовчого курса, які планують здобувати освіту польською мовою або слухачі мовних кусів, що проводяться навчальними закладами.

 1. науковці, які проводять науково-дослідницькі роботи або займаються науковими розробками в Республіці Польща, за умови пред’явлення офіцерові Прикордонної Варти документального підтвердження ведення вищезгаданої діяльності на території Республіки Польща. Це  фахівці певної галузі науки, які обіймають посаду науковця
  у вищому навчальному закладі (університеті чи науково-дослідному інституті) та проводять науково-дослідницькі роботи, які полягають на дослідженні окремих проблем.
 2. іноземці – пасажири міжнародних авіарейсів, про які йдеться у ст. 2 п.1 Закону від 3 липня 2002 р. «Про авіацію»  – (Законодавчий Вісник від 2019 р. абз. 1580 i 1495,  також від 2020 р. абз. 284 i 1378), котрі:

a) є громадянами Грузії, Японії, Канади, Нової Зеландії, Королівства Таїланд, Республіки Корея, Республіки Туніс, Австралійської Співдружності або Держава Ізраїль

або

b) мають посвідку на проживання в країнах, окреслених в пункті а),

- в'їжджаючи на територію Республіки Польща, проходять процедуру перевірки виконання умов в’їзду та перебування, відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/399 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року у справі правил ЄС, що регулюють пересування осіб через кордон (Шенгенський прикордонний кодекс) або Закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземних громадян»

 1. особи, що перетинають кордон Польщі на підставі національної візи, виданої з метою репатріації або з метою прибуття в Польщу як найближчий родич репатріанта;
 2. іноземці, приїзд яких пов’язаний з участю,  у характері спортсмена, члена тренерського штабу, лікаря, фізіотерапевта, судді, в міжнародних спортивних змаганнях на території Польщі, організованих міжнародною спортивною федерацією, діяльність якої пов’язана з олімпійськими або параолімпійськими видами спорту чи іншою визнаною міжнародним олімпійським комітетом, федерацією, або континентальною міжнародною спортивною організацією, що належить до такої федерації, а також акредитованими журналістами, після того, як представлять офіцерові Прикордонної Варти відповідний лист, що підтверджує факт організації заходу, термін проведення та характер участі в ньому, виданий організатором змагань або сертифікованою польською спортивною (властивою до даного вида спорту) асоціацією;
 3. (від 26 серпня 2020 р.) iноземці, які перетинають кордон Республіки Польща на основі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, з oгляду нa інтерес держави або міжнароднi зобов’язання.
 4. (від 22.09.2020 p.) громадяни Республіки Білорусь;
 5. рибалки, у розумінні ст. 2 п. 9 Закону від  11 вересня 2019 р. Про працю на риболовних суднах (Законодавчий вісник РП, поз. 2197) або моряки,
  у розумінні ст. 2 п. 3 Закону від 5 серпня 2015 р. Про працю на морі (Законодавчий вісник РП від 2020 р., поз. 1353), далі «Закон про працю на морі», в тому числі моряки, які працюють відповідно до положень ст. 46 або ст. 108 Закону про працю на морі, а також:                       
 • моряки або рибалки, що прямують до порту (у т.ч. транспортним засобом, іншим, ніж судно) з метою працевлаштування на судні або під час повернення до місця свого проживання (у т.ч. транспортним засобом, іншим, ніж судно), після припинення трудових відносин на судні - також транзитом через територію Республіки Польща,
 • особи, які виконують роботу або надають послуги на суднах або морських видобувних чи бурових платформах на засадах трудових відносин, відмінних від трудового договору моряка; 
 1. іноземці, яким було видано візу з метою участі у програмі Poland. Business Harbour
 2. іноземні підприємці та представники іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, що в’їжджають до Республіки Польща в комерційних цілях, які
  у відповідь на ноту акредитованої в РП дипломатичної установи відповідної країни, з уваги на обґрунтований намір та мету приїзду отримали письмову згоду міністра закордонних справ Республіки Польща на такий в’їзд.

Особи, які не відповідають хоча б одній з перерахованих вище умов, наразі не мають права в'їжджати на територію Республіки Польща.

В особливо обґрунтованих випадках (переважно з гуманітарних міркувань) в’їзд на територію Республіки Польща іноземцям, які не відповдають вимогам в’їзду, визначених Розпорядженням Міністра внутрішніх справ і адміністрації від 13 березня 2020 року «Про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху в окремих прикордонних пунктах пропуску», рішенням Kоменданта підрозділу Прикордонної Варти за згодою Головного Коменданта Прикордонної Варти, може бути дозволений. Таке рішення приймає Kомендант підрозділу Прикордонної Варти каждоразово під час прикордонного контролю після здійснення необхідних контрольно-верифікаційних дій, під час яких особлива увага приділяється перевірці представлених іноземцем документів.

Це означає, що заява про надання такого дозволу не може бути подана іноземецем передвчасно.

Спеціальні рішення для іноземців

- Продовження терміну перебування в рамках безвізового руху, на підставі візи, посвідки на проживання, виданих іншими державами-членами Шенгенської угоди

Положення Закону від 2 березня 2020 р. «Про спеціальні рішення, пов’язані
з профілактикою, профілактикою та боротьбою з
COVID -19, іншими інфекційними захворюваннями та кризовими ситуаціями, спричиненими ними» запровадили низку конкретних правових рішень, спрямованих, зокрема, на впорядкування проблем, пов'язаних, наприклад, з легальністю перебування іноземців на території Республіки Польща після оголошення стану епідемічної загрози, а саме:

 • силою закону продовжується термін дії дозволів на тимчасове проживання,
  що закінчуються у період тривання оголошеної епідемічної загрози
  або стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування
  того, який діяв останній (стаття 15zd п.3 Спецзакону);
 • силою закону продовжується строк перебування та термін дії національних віз
  у випадку, якщо останній день легального перебування на підставі таких віз припадає на період дії стану епідемічної загрози або стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (стаття 15zd п.1 Спецзакону); за посідачами національних віз зберігається право перетину державного кордону та перебування на території Республіки Польща на час тривання епідемічної загрози чи стану епідемії та протягом наступних 30 днів після скасування того стану, який діятиме останнім;
 • силою закону визнається легальним перебування іноземців на території Республіки Польща у випадках, якщо на день, коли вперше було оголошено про стан епідемічної загрози у зв’язку із зараженням вірусом SARS-CoV-2, вони перебували на цій території на підставі короткострокових дозволів, тобто:
 1. в рамках безвізового руху,
 2. на підставі Шенген-віз, виданих польськими органами,
 3. Шенген-віз або довгострокових віз, виданих іншими державами-членами Шенгенської угоди,
 4. посвідок на проживання, виданих іншими країнами Шенгенської зони,
 5. довгострокових віз або посвідок на проживання, виданих державами-членами Європейського Союзу, але такими, що не входять до складу країн Шенгенської угоди (за умови, якщо такі візи або документи уповажнюють до перебування на території Республіки Польща та відповідають вимогам чинного законодавства Європейського Союзу),

- від дня наступного після остатнього дня легального перебування, що виникає
з вищезазначених підстав - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15 z1 п.1 Спецзакону).

Вищезгадане правове положення (ст. 15 z1) діє виключно у випадку, якщо в день, коли перший раз було оголошено стан епідемічної загрози у зв’язку з вірусною інфекцією SARS-CiV-2, посідачі документів, зазначених вище, перебували на території Республіки Польща; не є то поняттям тотожним з таким, як продовження дії будь-якої із згаданих віз чи продовження дозволеного строку перебування  в рамках безвізового руху.

Така юридична підстава легального перебування на території жодним чином не залежить від подання будь-яких заяв, видачі дозволів чи будь-яких інших документів,
а скористання з такого способу регулювання питання не вимагає винесення жодних адміністративних рішень. Не є необхідним також дотримання вимог щодо продовження дії візи, передбачених Законом «Про іноземних громадян».

- Продовження терміну перебування на підставі декларації про доручення виконання роботи, дозволу на роботу, карт побиту та інших документів

 • силою закону продовжується строк дії дозволів на працю та дозволів на сезонні роботи, а також допустимі терміни роботи на підставі декларацій про доручення виконання роботи іноземцеві, внесених до реєстру декларацій – до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15zzq спецзакону);
 • стає можливим внесення змін до вимог стосовно виконання робіт іноземцями, що містяться у дозволах на працю, дозволах на сезонні роботи, деклараціях про доручення виконання роботи іноземцеві, внесених до реєстру; також дозволах на тимчасове проживанням і працю, дозволах на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, яка вимагає високої кваліфікації, дозволах на тимчасове проживання з метою виконання роботи в рамках перенесення підприємства або дозволах на тимчасове проживання в рамках довгострокової мобільності працівника керівного складу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування
  в рамках внутрішньокорпоративного переведення, так само в документах, що додаються до повідомлення про намір використання короткострокової мобільності працівника керівного складу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування
  в рамках внутрішньокорпоративного переведення – якщо такі зміни будуть мати вплив на скористання суб’єктом господарювання (стосується підприємств
  з юридичною адресою на території Республіки Польща) з його окремих повноважень, спрямованих на захист робочих місць в кризових умовах та які сприятимуть протидії розповсюдження вірусної інфекції SARS-CoV-2, згідно ст. 3, ст. 15g п. 8, ст. 15x п.1 та ст.15zf п.1 Спецзакону (ст.15z5 Спецзакону)
 • стає можливим доступ до сезонної праці, у розумінні  ст. 88 п. 2  Закону від 20 квітня 2004 р. «Про сприяння зайнятості та інститутам ринку праці» (Законодавчий Вісник від 2019 р., абз. 1482 із змінами) для іноземців, що у період починаючи з дня наступного після 13 березня 2020 р., мали доступ до польського ринку праці на підставі дозволу на роботу, дозволу на виконання сезонних робіт, продовження дозволу на роботу, продовження дозволу на виконання сезонних робіт або декларації про доручення виконання роботи іноземцеві, вписаного до реєстру декларацій – на час тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії, а також протягом наступних 30 днів після скасування того стану, який діяв останній;
 • силою закону продовжується термін дії карт побиту - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15z2 п. 1 Спецзакону);  Іноземець має право використовувати такий документ, а документ вважатиметися дійсним, попри спливу дати закінчення терміну дії, зазначеної
  в документі. Це означає, що за посідачами таких документів зберігається право до перетину державного кордону.
 • силою закону продовжується термін дії документів, що посвідчують особу іноземця, документів з назвою «згода на толерантне перебування», що підтверджують наявність такої згоди, виданих польскими органами, якщо такий термін припадає на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (стаття 15z6 пп.3,5 Спецзакону);
 • силою закону продовжується термін дії документів, що видаються на визначений
  строк громадянам держав-членів Європейського Союзу, країн Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) - сторін угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації та членам їх сімей, що перебувають з ними або до них долучаються, тобто, документів, що підтверджують їх право на постійне проживання; карт перебування члена сім’ї громадянина ЄС також карт постійного проживання члена сім’ї громадянина ЄС, якщо такий термін припадає на час тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15z6 п. 1 Спецзакону);
 • силою закону продовжується термін подання заяв про надання дозволів на тимасове перебування, дозволів на постійне проживання, дозволів на перебування довгострокового резидента ЄС, на продовження віз або продовження терміну перебування в рамках безвізового руху, якщо такий терміни припадає на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15z Спецзакону);
 • силою закону продовжуються терміни на залишення території Республіки Польщі, що виникають з ч. 6 ст. 299 Закону «Про іноземних громадян» (Законодавчий Вісник від 2020 р., абз. 35), якщо такі терміни припадають на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15zzza Спецзакону);
 • силою закону продовжуються терміни на добровільне повернення, окреслені
  у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення – до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15zzzb Спецзакону);
 • силою закону продовжуються терміни дії тимчасових посвідчень особи-іноземця (TZTC) якщо такі терміни припадають на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15z3 п.1 Спецзакону). 

 

Хто є звільнений з обов’язку самоізоляції
після перетину зовнішнього кордону ЄС?

Перетинаючи зовнішній кордону ЄС з метою виконання професійних обов’язків, карантину не мусять проходити:

 1.  члени екіпажів повітряних суден,
 2. моряки, рибалки, а також інші члени екіпажа морського та річкового транспорту,у тому числі, обслуговуючий персонал та інспектори з адміністрації судноплавстваабо інших компетентних стосовно проведення інспекції організацій, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow
 • особи, що виконують роботи чи надають послуги на бурових та нафтовидобувних морських суднах або платформах,
 1. особи, що виконують у Польщі чи сусідній країні роботи, пов'язані з підготовкою або реалізацією Угоди про розбудову термінала СПГ щодо інвестицій стосовно терміналу регазифікації скрапленого природного газу у Свіноусті, стратегічних інвестиційу сфері мереж для передачі даних відповідно до угоди про підготовку та реалізацію стратегічних інвестицій у сфері мереж передачі даних або стратегічних інвестицій в нафтовому секторі в розумінні угоди про підготовку та реалізацію стратегічних інвестицій в нафтовому секторі,
 2. водії, що здійснюють перевезення автомобільним транспортом в рамках міжнародного автомобільного транспорту або міжнародного комбінованого транспорту у значенні Закону «Про автомобільний транспорт», https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym
 3. екіпаж поїзда та інші співробітники, які мають стосунок до виконання вантажних перевезень в рамках міжнародних залізничних перевезень, виконання професійної діяльності в Польщі або в сусідній країні, на основі наданого перевізником списку, що становить перелік цих осіб,
 4. водії, що здійснюють транспортні перевезення автомобільним або комбінованими транспортними засобами, максимально допустима вага яких не перевищує 3,5 тон, в рамках перевезень вантажів автомобільним транспортом, також некомерційного автотранспортного перевезення вантажів,
 5. водії, що здійснюють транспортні перевезення автомобільними транспортними засобами, презначеними для перевезення від 7 до 9 осіб разом з водієм в рамках комерційних  пасажирських автотранспортних перевезень.
 6. медичні працівники, у значенні ст. 2 ч. 1 п. 2 Закону від 15 квітня 2011 р. Про лікувальну діяльність (Урядовий Вісник від 2020 р., абз. 295, 567 i 1493), які отримали кваліфікацію до виконання даної професії поза територією Республіки Польща та перетинають кордон з метою надання медичних послуг на території Республіки Польща.Такі особи зобов'язані документально підтвердити офіцерові Прикордонної служби надання медичних послуг на території Республіки Польща, пред’являючи  довідку, видану суб'єктом, який здійснює медичну діяльність, або згоду міністра, уповноваженого у справах охорони здоров'я, на виконання професії медичного працівника на території Республіки Польща.

Понадто, після перетину кордону на в’їзді до Польщі від обов’язку проходження карантину звільнені наступні категорії осіб:

 1.  учні, які навчаються в Польщі та їх опікуни, студенти, аспіранти та учні спеціалізованої освіти, а також докторанти, які навчаються в Польщі та особи, які займаються науковою діяльністю на теритопрії Польщі,
 •  
 1. військовослужбовці Збройних Сил Республіки Польща або союзних військ, офіцери Поліції, Прикордонної варти, Митної та Податкової служби, Державної пожежної служби та Державної служби охорони, інспектори ДАІ, що виконують службові завдання;
 2. члени дипломатичних місій, консульських установ і представники міжнародних організацій та члени їх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта,
 3. інспектори Морської адміністрації,
 4. особи, зайняті у сфері сільского господарства та виконують роботи у фермерствах, розташованих по обидва боки кордону,
 5. іноземці з посвідкою на постійне проживання або посвідкою на проживання довгострокового резидента ЄС з метою подорожі територією Польщі до інших держав-членів Європейського Союзу, держав-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - сторін угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації, їх подружжя та діти у випадку подорожі територією Республіки Польща з метою транзиту до місця проживання чи перебування,
 6. особи, що пливуть одиницією водного транспорта типу «прогулянковий»  рейсом між портами держав-членів ЄС, держави-члена ЄАВТ (EFTA) - сторін угоди про ЄЕП  - без заходу в порти третіх країн,
 7. особи, що проводять в іншій країні роботи, пов’язані з охороною польської культурної спадщини за кордоном, зокрема, реставраційні, інвентаризаційні та дослідницькі, що виконуються у рамках проектів, фінансованих Міністерством культури та охорони національної спадщини, або за рахунок державних установ та закладів культури, та організованих Міністром вищезгаданого Міністерства,
 8. особи, що беруть участь як спортсмени, члени тренерського штабу, лікарі, фізіотерапевти або судді в міжнародних спортивних змаганнях на території Польщі, організованих міжнародною спортивною федерацією, діяльність якої пов’язаназ олімпійськими або параолімпійськими видами спорту чи такою, що визнана Міжнародним Олімпійським Комітетом або континентальною міжнародною спортивною організацією, що належить до такої федерації, або польским спортивним комітетом чи також акредитованими журналістами.
 9.  
 10. особи, яким було видано довідку про щеплення проти COVID-19. У цьому випадку пред’явлення такої довідки співробітнику Прикордонної служби є обов’язковим;

 

Перебування громадян ЄС / ЄЕП / Швейцарської Федерації
в умовах епідемії коронавіруса

Громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарської Федерації, а також члени їх сімей, які не
є громадянами ЄС/ ЄЕП/ Швайцарії, мають право перебувати на території Польщі протягом 3 місяців без необхідності дотримання будь-яких умов інших, ніж вимога посідання дійсного проїзного документа. Громадянин ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації може мати інший документ, який посвідчує особу та громадянство. Для членів їх сімей, що не
є громадянами ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації, передбаченим є візовоий обов’язок для в’їзду до Польщі, хиба що є звільненими від такої вимоги.

Перебування строком довшим, ніж 3 місяці

 

Громадянин ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації має право перебувати на території Польщі строком більшим, ніж 3 місяці, за умови дотримання одної з наступних вимог:

 

1.      є працівником або самозайнятою особою на території Польщі;

2.      має достатню суму грошей на утримання себе, а також членів своєї сім’ї  на території Польщі, таку, аби то не обтяжувало потребами забезпечення соціальної допомоги та необхідного медичного страхування;

3.      навчається у ВНЗ або проходить курс професійного підготовки в Польщі та має на території Польщі, таку, аби то не обтяжувало потребами забезпечення соціальної допомоги та має необхідне медичне страхування;

4.      є чоловіком/жінкою громадянина Польщі.

Якщо перебування в Польщі триває довше, ніж 3 місяці, громадяни ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації, а також члени їх сімей, мають обов’язок реєстрації
місця свого перебування. Натомість, член сім’ї, що не є громадянином ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації, зобов’язаний  мати посвідку на  перебування  члена сім'ї

громадянинаЄС.
Ці формальності можна виконати у Воєводському управлінні, територіально відповіному до місця проживання особи. Заява подається особисто не пізніше дня наступного після закінчення 3 місяців, починаючи з дати в'їзду на територію Польщі.

 

Воєвудські управління наразі встримали безпосереднє обслуговування клієнтів.
У зв’язку з цим на даний момент немає можливості зареєструвати місце перебування, отримати підтвердження реєстрації місця перебування члена сім’ї громадянина ЄС, видання карти
перебування члена сім'ї громадянина ЄС, так само, документів, що підтверджують право на постійне проживання на території Польщі. 

Проте, слід підкреслити, що право до проживання для громадян ЄС / ЄЕП / Швейцарії
та членів їх сімей, які користуються правом свободного пересування на території Польщі, надаються їм чинним законодавством за умови дотримання вимог щодо права на проживання. Таке право не залежить від реєстрації місця перебування чи отримання посвідки на проживання (карти).

Продовження терміну дії документів,
регульоване чинним законодавством

 

Чинними законодавчими положеннями передбачено продовження терміну дії наступних документів, виданих громадянам країн-членів ЄС / ЄЕП / Швейцарії та членам їх сімей, які залишаються з ними або приєднуються до них:

 

·         документів, що підтверджують право до постійного проживання,

·         посвідок на перебування члена сім’ї громадянина ЄС,

·         посвідок на постійне проживання члена сім’ї громадянина ЄС.

Аналогічно до інших антикризових рішень, що стосуються продовження строків дії, відповідно до законодавства, у випадку, якщо дата закінчення терміну дії одного
з вищезазначених документів припадає на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії, такий термін буде продовжено до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану (епідемічної зарози чи епідемії), який діяв останній. Одночасно таке продовження не буде становити приводу для заміни або видачі нового документа.  

Довідки-підтвердження реєстрації місця проживання громадян ЄС, як документи без визначення терміну, не підпадають під дію цього положення.

Як висновок з вищесказаного, відповідно до актуально діючих положень закону, до прикордонного контролю будуть допущені громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії або члени їх сімей, які знаходяться принаймні в одній з наступних ситуацій:

1.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, що посідають довідку-підтвердження реєстрації місця проживання або посвідку на проживання, видані польскими органами;

2.      члени сім’ї громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, що посідають карту перебування члена сім’ї громадянина ЄС/ЄЕП/Швейцарії або карту постійного проживання громадянина ЄС/ЄЕП/Швейцарії, видані польскими органами;

3.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, також члени їх сімей, що є півдружжям громадян Польщі або дітьми польських громадян чи дітьми, що залишаються під їхньою постійною опікою;

4.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, також члени їх сімей, що посідають Карту Поляка;

5.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії - керівники дипломатичних представництв або штатні одиниці консульських установ, також члени їх сімей;

6.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, також члени їх сімей, що виконують працю на території Польщі або посідають документи, які вказують на те, що після в’їзду до Польщі розпочнуть працю без зайвих зволікань;

7.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, також члени їх сімей, що здобувають освіту в Республіці Польща;

8.      громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії, також члени їх сімей, що подорожують територією Республіки Польща з метою транзиту до місця перебування або постійного проживання.

 

 

 

do góry