Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Konferencja Historyczna „Współczesność oparta na tradycji – 30 lat Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja Historyczna „Współczesność oparta na tradycji – 30 lat Straży Granicznej”

Maciej Pietraszczyk
15.09.2021

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się dwudniowa Konferencja Historyczna „Współczesność oparta na tradycji – 30 lat Straży Granicznej”, poświęcona historycznym źródłom tożsamości naszej formacji. Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia SG.

Organizatorem przedsięwzięcia był Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga przy naukowej współpracy z Oddziałem IPN w Szczecinie i Politechniką Koszalińską. Celem Konferencji było natomiast upamiętnienie przedwojennych formacji granicznych, których tradycje kultywuje współczesna Straż Graniczna oraz przypomnienie obecnemu pokoleniu funkcjonariuszy chlubnych dokonań naszych poprzedników.
 
W imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG płk SG Aneta Skorupska. W Prezydium Konferencji w charakterze gości honorowych zasiedli natomiast: Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. PK dr hab. Danuta Zawadzka, Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. PWSZ dr Jan Kuriata.
 
Konferencja, prowadzona przez prof. nadzw. dr. hab. Michała Polaka oraz mjr. SG dr. Artura Ochała, obejmowała cztery panele, z których dwa dotyczyły Korpusu Ochrony Pogranicza (1924 – 1939) i Straży Granicznej II RP (1928 – 1939). Dwa pozostałe panele poświęcone były patronom jednostek Straży Granicznej, wywodzących się z KOP i SG II RP. W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele środowisk naukowych, uczelni wyższych, instytucji kultury, służb mundurowych oraz stowarzyszeń, którym bliskie są sprawy ochrony granicy państwowej i tradycji formacji granicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
- Jestem pod wrażeniem merytorycznego przygotowania wystąpień - podsumował Konferencję prof. Bogusław Polak. - Tak wielkie zaangażowanie prelegentów skłania do szacunku. W Straży Granicznej tkwi ogromny potencjał. Naszym obowiązkiem jest spotkać się za rok i podsumować, co nowego udało nam się zrobić. Badanie historii nigdy nie jest zakończone, zawsze jest na pewnym etapie. Dobrze się stało, że zaczynamy dziś kolejny etap służby nauce polskiej.
 
- Powinniśmy naśladować naszych bohaterów, którzy wywodzili się z różnych środowisk: szlacheckich, inteligenckich, chłopskich, robotniczych, ale których połączyła służba Polsce nawet za cenę życia. Tak jak to jest do dziś w naszym Ślubowaniu - zaapelował w końcowym wystąpieniu mjr SG dr Artur Ochał z Archiwum SG w Szczecinie.
 
- W imieniu funkcjonariuszy i młodych ludzi, którzy wstępują do Straży Granicznej, zwracam się do Państwa z prośbą, żebyście nie ustawali w swojej pracy - powiedziała na zakończenie Koferencji Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG płk SG Aneta Skorupska. - Będę rekomendować Komendantowi Głównemu SG to, co wielokrotnie padało z Państwa ust: aby te spotkania, poświęcone historii i tradycji polskich formacji granicznych, stały się cykliczne. 
 
 
 
 
W środę w południe w Parku Książąt Pomorskich przy Amfiteatrze im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG płk SG Aneta Skorupska wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy plenerowej „Będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski 1918–1921”. Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących Konferencji. Została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i składa się z dziewiętnastu ekspozytorów wolnostojących, które przybliżają wysiłek Polaków, żołnierzy, ochotników i dyplomatów, w ustaleniu granic odrodzonej Polski.
 
W otwarciu wystawy uczestniczyli także: Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej płk SG dr Piotr Boćko, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz , Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. PK dr hab. Danuta Zawadzka, prof. dr hab. Bogusław Polak z Politechniki Koszalińskiej oraz funkcjonariusze COSSG.
 
Wystawę będzie można oglądać do 29 października 2021 r.
 
 
 
zd. COS SG
do góry