Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Ewelina Szczepańska
01.06.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi.

Grupa działała od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, a także na terytorium Ukrainy. Działalność przestępców polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu papierosów bez polskich znaków akcyzy i bez zgłoszenia celnego. Osoby kierujące przestępczym procederem organizowały przemyt wyrobów akcyzowych z terytorium Ukrainy do Polski. Gromadzono odpowiednie ilości towaru w celu przygotowania go do dystrybucji w głąb kraju. Następnie zaś, zgodnie z ustalonym podziałem ról w grupie, inni jej członkowie przygotowywali papierosy do dystrybucji. Towar pakowano do pojazdów wyposażonych w specjalne skrytki. Część członków grupy była odpowiedzialna za transport wyrobów akcyzowych do różnych miejsc na terenie kraju w celu dalszej odsprzedaży. Do dystrybucji wykorzystywano również środki komunikacji publicznej. 

W wyniku działalności grupy doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości ponad 1 milion złotych z tytułu należnego podatku akcyzowego w wysokości niemal 1,2 miliona złotych, podatku VAT w wysokości około 344 652 zł oraz cła w kwocie powyżej 96 612 zł. Wysokość strat Skarbu Państwa wynika z nielegalnego obrotu papierosami (niemal 71.072 paczek).

Zatrzymani, w dniach 19 i 27 maja, usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. W ramach wspólnych czynności procesowych Prokuratury i Straży Granicznej, na przestrzeni kwietnia i maja, do śledztwa zatrzymano łącznie 20 osób. Wszystkim podejrzanym ogłoszono zarzuty udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu osiąganie nieopodatkowanych korzyści finansowych czerpanych z popełniania przestępstw skarbowych na szkodę Skarbu Państwa. Dodatkowy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszało 2 obywateli RP. Na wniosek prokuratora wobec 3 osób o głównej roli w grupie, w tym wobec kierujących przestępczym procederem, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Działania funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki SG w Hrebennem były prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami z Karpackiego Oddziału SG i Zarządem w Rzeszowie CBŚP.

zdj. Nadbużański OSG

do góry