Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Motocyklowa kontrabanda - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Motocyklowa kontrabanda

Sylwia Wojtowicz
19.05.2021

Jak przekonali się funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, kreatywność osób dokonujących przemytu papierosów nie zna granic. Na gorącym uczynku zatrzymano przemytników, którzy motocyklami odwozili od granicy państwowej papierosową kontrabandę.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Dorohusku, podczas działań prowadzonych w pobliżu granicy państwowej, zatrzymali przemytników, którzy użyli do transportu nielegalnego towaru specjalnie przystosowane do tego celu terenowe motocykle. Mężczyźni odwozili w ten sposób od rzeki granicznej Bug papierosy, które były wcześniej przerzucone z Ukrainy do Polski. Na miejscu zatrzymano czterech obywateli Polski (mieszkańców regionu), zabezpieczono również „szmuglerskie motocykle”, radiotelefony oraz sprzęt, który był wykorzystywany do obserwacji granicy państwowej.

Ten nietypowy sposób przemytu okazał się jednak mało szczęśliwy dla samych „innowatorów”, którzy zostali zatrzymani wraz z przewożonym towarem, wartym ponad 116 tys. zł. W sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Przemytnicy odpowiedzą teraz za przestępstwo skarbowe związane z nielegalnym wprowadzeniem na teren kraju papierosów bez polskich znaków akcyzy. Czyn ten usankcjonowany jest karą grzywny, karą pozbawienia wolności lub obydwiema łącznie.

Zdj. Nadbużański OSG 

do góry