Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nowi generałowie w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi generałowie w Straży Granicznej

Sylwia Wojtowicz
14.05.2021

Prezydent RP Andrzej Duda mianował dwóch oficerów Straży Granicznej na pierwszy stopień generalski. Awanse otrzymali płk SG Robert Bagan Komendant Nadwiślańskiego OSG oraz płk SG Tomasz Michalski Komendant Nadodrzańskiego OSG.

płk SG Robert Bagan – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat związany z mundurem, w latach 1990–1999 policyjnym, następnie Straży Granicznej. Od 2001 do 2002 roku delegowany do pełnienia służby w MSZ przy Ambasadzie RP w New Delhi w Indiach. Z chwilą utworzenia w 2004 roku Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej został skierowany do pełnienia służby kolejno na stanowiskach naczelnika: Wydziału Operacyjno-Śledczego, Wydziału Do Spraw Cudzoziemców oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. W marcu 2011 roku mianowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządu Do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. Funkcję na tym stanowisku pełnił do września 2019 roku. Obecnie płk SG Robert Bagan jest Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

płk SG Tomasz Michalski wykształcenie wyższe zdobywał w Poznaniu, gdzie ukończył Akademię Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza, ponadto jest absolwentem Studium Oficerskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1997 roku, w pionie operacyjno-śledczym. Od 2013 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W czerwcu 2020 roku płk SG Tomasz Michalski objął funkcję Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej insygnia generalskie nadaje Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. Uroczyste wręczenie aktów mianowań odbędzie się 14 maja na dziedzińcu Belwederu, w trakcie oficjalnych obchodów jubileuszu 30-lecia Straży Granicznej objętych patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 


Zdj. SG 

  • płk SG Tomasz Michalski płk SG Tomasz Michalski
    płk SG Tomasz Michalski
  • płk SG Robert Bagan płk SG Robert Bagan
    płk SG Robert Bagan
do góry