Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Pietraszczyk
02.05.2021

We wszystkich jednostkach Straży Granicznej, na granicy i wewnątrz kraju, została dziś uroczyście wywieszona flaga Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób czcimy Dzień Flagi RP, święto narodowe, wprowadzone w 2004 roku.

Fagi narodowe zawisły dziś na masztach we wszystkich placówkach i oddziałach oraz ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Natomiast nasi funcjonariusze, uczestniczący w misji SG w Republice Północnej Macedonii, wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi przed Ambasadą RP w Skopje. 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy na mocy Ustawy z 20 lutego 2004 roku. Święto to, mające na celu uczczenie barw narodowych i związanych z nimi chwalebnych kart historii polskiego narodu. Święto to jest związane z Dniem Polonii i Polaków za Granicą, a jego data upamiętnia zawieszenie biało-czerwonej flagi na gruzach Berlina 2 maja 1945 roku.

Biało-czerwone barwy narodowe formalnie zostały przyjęte ustawą Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku. W różnych konfiguracjach towarzyszyły jednak dziejom Polski i Polaków przynajmniej od końcówki średniowiecza. W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów zestaw biało-czerwony symbolizował unię polsko-litewską, w której Koronę odpowiadała czerwień, a Wielkiemu Księstwu Litewskiemu – biel. W formie szarf i kokard biało-czerwonych barw narodowych, czasem z dodatkiem granatowego, użyto zaś po raz pierwszy w dniu uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w 1791 roku podczas rozbrajania rosyjskich posterunków w Warszawie. Przyozdobienie stroju takim zestawem oznaczało poparcie dla nowej Konstytucji.

Ostatecznie w początkach Powstania Listopadowego przyjęty został obecnie obowiązujący wzór kokardy narodowej, którym odtąd zaczęto oznaczać żołnierzy polskich, walczących o niepodległość kraju.

Zwyczaj przypinania kokard narodowych w Święto Flagi wprowadził Prezydent RP Lech Kaczyński w 2004 roku.

 

 

 
 
zdj. Ambasada RP w Skopje

 

do góry