Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nie stań się ofiarą handlu ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

Anna Michalska
18.10.2020

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Od początku tego roku Straż Graniczna zidentyfikowała już 41 potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

Handel ludźmi to jeden z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości. Jest ściśle związany z nielegalną imigracją i nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców. Ofiarami handlarzy padają dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni, Polacy i cudzoziemcy. Istotą tego przestępstwa jest podstępne uwikłanie człowieka w sytuację silnej zależności psychicznej lub materialnej, w celu jego wykorzystania czy wyzysku.

W 2020 roku Straż Graniczna zidentyfikowała 41 potencjalnych ofiar handlu ludźmi, wśród nich najwięcej było obywateli Ukrainy i Mołdawii. Funkcjonariusze SG prowadzą również sprawy, w których ofiarami handlarzy są obywatele Polski.

W związku z pandemią oraz potencjalnie większą liczbą osób poszukujących szybkiego zatrudnienia, istnieje zagrożenie, że sytuacja ta zostanie wykorzystana przez grupy przestępcze rekrutujące ludzi do pracy przymusowej. Straż Graniczna jest partnerem w kampanii "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasadę Brytyjską w Warszawie. Jej celem jest informowanie o ryzyku stania się ofiarą współczesnego niewolnictwa.  Akcja organizowana jest przy wsparciu największych serwisów z ogłoszeniami o pracy w Polsce i koncentruje się na kwestii pracy przymusowej.

Kampania informuje o tym, jak bezpiecznie szukać pracy, jak nie zostać wykorzystanym oraz do kogo się zwrócić w razie potrzeby. Wszelkie informacje i wskazówki zostały umieszczone w linkach, które podane zostały na ulotce informacyjnej.

Link do kampanii "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"

 

 

do góry