Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy

Maciej Pietraszczyk
28.03.2020

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali dwudziestu obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski oraz ich czterech rodaków, którzy czekali na nich po polskiej stronie.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani w piątek w nocy w miejscowości Kamienica. Ignorując obowiązujące od dwóch tygodni przepisy, na mocy których granicę wewnętrzną można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, dwudziestu obywateli Ukrainy przeszło z Czech do Polski w miejscu niedozwolonym. Przy granicy czekało na nich czterech obywateli Ukrainy, którzy samochodami mieli odwieź ich na Ukrainę. Po zatrzymaniu cudzoziemców przewieziono do siedziby Placówki Straży Granicznej w Opolu. W stosunku do wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania karne za przekroczenie granicy wbrew przepisom. Ponadto zostali zobowiązani do powrotu do swojego kraju i orzeczono wobec nich zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 3 lat.

Czterej mężczyźni, którzy pomagali w przekroczeniu granicy, odpowiedzą za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom. Oni również otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu oraz 5-letni zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

Po zakończonych czynnościach wszyscy zatrzymani obywatele Ukrainy zostali odwiezieni pod konwojem do granicy i przekazani stronie ukraińskiej.

Funkcjonariuszy Straży Granicznej w działaniach wspierali opolscy strażacy i policjanci. 

 

zdj. Śląski OSG

  • Zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy
    Zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy
do góry