Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Odprawa kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej SG

Anna Michalska
27.02.2020

W Komendzie Głównej Straży Granicznej zakończyła się dwudniowa odprawa kadry kierowniczej SG. Pierwszego dnia gościem odprawy był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

W odprawie, oprócz ścisłego kierownictwa SG – Komendanta Głównego SG i jego zastępców, udział wzięli: dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników oraz przedstawiciele duszpasterstw, działających przy formacji.

Odprawa była podzielona na bloki tematyczne dotyczące problematyki wszystkich obszarów działalności Straży Granicznej: operacyjno-śledczej, granicznej oraz odnoszącej się do cudzoziemców i spraw międzynarodowych. Oddzielny blok stanowiły sprawy logistyczne.

Minister Kamiński w pierwszym dniu odprawy wysłuchał informacji na temat aktualnych zagrożeń w ochronie granicy państwowej, szczególnie w kontekście przestępczości granicznej i coraz większej brutalizacji grup przestępczych. Uczestnicy odprawy omówili kwestie związane z funkcjonowaniem pionu granicznego, w tym specyfikę ochrony poszczególnych odcinków granicy oraz współpracę ze stroną sąsiednią. Ministrowi przestawiono także perspektywy rozwoju wykorzystywania nowych technologii do ochrony granicy państwowej.

- Odgrywacie niezwykle ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa- powiedział Szef MSWiA - moja ocena Waszej formacji jest naprawdę wysoka.

W kolejnym dniu odprawy uczestnicy rozmawiali o modernizacji formacji i realizacji budżetu Straży Granicznej w 2020 roku.  Dyrektor nowego Biura Lotnictwa SG, które we wrześniu ubiegłego roku zostało wyodrębnione ze struktur Zarządu Granicznego KGSG,  przedstawił perspektywy rozwoju lotnictwa SG w zakresie ochrony granicy państwowej.

Podczas odprawy poruszono również kwestie związane z naborem kandydatów do służby w Straży Granicznej.

 

zdj. KGSG

  • odprawa kadry kierowniczej SG
    odprawa kadry kierowniczej SG
  • odprawa kadry kierowniczej SG
    odprawa kadry kierowniczej SG
  • odprawa kadry kierowniczej SG
    odprawa kadry kierowniczej SG
do góry