Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Posługiwał się cudzym dowodem osobistym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posługiwał się cudzym dowodem osobistym

Maciej Pietraszczyk
13.01.2020

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemca, który w trakcie legitymowania posłużył się cudzym dowodem osobistym.

Podczas legitymowania na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach mężczyzna, który przyleciał samolotem z Aten, okazał do kontroli dowód tożsamości wydany przez władze Bułgarii. Szybko okazało się jednak, że dokument ten widniał w bazach danych jako utracony.

Zatrzymany cudzoziemiec podał swoje prawdziwe dane osobowe i obywatelstwo. Okazało się, że jest obywatelem Syrii i zamierzał dotrzeć do Norwegii. Podczas przeszukania w jego bagażu ujawnione zostały kolejne trzy dokumenty stwierdzające tożsamość innych osób – francuski paszport oraz dwa greckie dowody osobiste. Obcokrajowiec zeznał. że za dokumenty i bilet lotniczy zapłacił nieznanej osobie 5000 euro.

Syryjczyk usłyszał zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na posłużeniu się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Przedstawiono mu również zarzut bezprawnego przewożenia przez granicę dokumentów stwierdzających tożsamość innych osób. Zatrzymany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Straż Graniczna wszczęła także postępowanie administracyjne zobowiązujące cudzoziemca do powrotu. Do czasu zakończenia prowadzonego postępowania obywatel Syrii będzie przebywał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry