Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Grupa przestępcza handlująca narkotykami i dopalaczami przed sądem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Grupa przestępcza handlująca narkotykami i dopalaczami przed sądem

Ewelina Szczepańska
13.01.2020

Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął akt oskarżenia przeciwko 20 osobom, które zajmowały się handlem narkotykami i dopalaczami. To finał śledztwa prowadzonego od 2017 roku przez funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału SG i Zarządu CBŚ Policji w Katowicach.

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 48 przestępstw, w tym między innymi przywóz, wywóz, przewóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków lub substancji odurzających.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że pochodzący z Gliwic i Częstochowy członkowie dwóch współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych, w latach 2014 – 2017, wprowadzili do obrotu nie mniej niż 314 kg dopalaczy oraz nie mniej niż 3 kg substancji psychotropowych. Działalność przestępczą prowadzili na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niderlandów i Norwegii. Sprzedawano substancje psychoaktywne za pośrednictwem pięciu sklepów internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej detalicznej i hurtowej. Działalność obu grup przestępczych była zorganizowana na wzór przedsiębiorstwa. Poszczególni członkowie grupy realizowali przydzielone im przez osoby zarządzające role kurierów, magazynierów i ochroniarzy. W działalności przestępczej do transferu i legalizowania zysków wykorzystano także osoby oraz polskie i zagraniczne spółki prawa handlowego. Część zysków lokowano także w kryptowalucie bitcoin. Z przestępczego procederu w całym okresie działalności grup osiągnięto korzyść majątkową w łącznej wysokości przekraczającej 5 mln zł.

Działalność jednej z grup przestępczych objętej śledztwem polegała również na wytwarzaniu dopalaczy. W procesie ich wytwarzania do nasączonego szkodliwą dla zdrowia substancją psychoaktywną podkładu z suszu roślinnego dodawano szereg innych szkodliwych składników, w tym na przykład klej arabski. W ten sposób wyprodukowano nie mniej niż 20 kg dopalaczy, które nastepnie sprzedano w sklepie internetowym. W toku postępowania ustalono, że osoby, które takie dopalacze zażyły, odczuły negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Niektóre z nch były hospitalizowane. 

Podczas przeszukania magazynów, mieszkań i środków transportu członków obu grup przestępczych zabezpieczono ponadto prawie 45 kg dopalaczy oraz 5 kg substancji psychotropowych i środków odurzających, w tym konopi indyjskich, haszyszu oraz kokainy. Czynności wykonano m. in. w ramach współpracy z czeskimi organami ścigania. Zabezpieczono mienie majątkowe oskarżonych o łącznej wartości prawie 200 tys. zł. W trakcie śledztwa wobec 8 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności odpowiednio do 8, 12 i 15 lat.

zdj. Śląski OSG

 

do góry