Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Akt oskarżenia wobec zorganizowanych grup przestępczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia wobec zorganizowanych grup przestępczych

Dorota Bołotowicz
07.10.2019

Zarzuty postawione 41 członkom trzech zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalną produkcją papierosów to efekt działań funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podlaski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku 26 września 2019 roku skierował akt oskarżenia do Sądu przeciwko członkom trzech zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w latach 2013-2016 nielegalną produkcją papierosów na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz osobom współdziałającym w nielegalnej produkcji i paserstwie wyrobów akcyzowych.

Łącznie aktem oskarżenia objętych zostało 41 osób, którym przedstawiono zarzuty kierowania i uczestnictwa w grupie przestępczej, uchylania się od opodatkowania i powodowania uszczupleń podatkowych, uczestnictwa w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, oznaczania wyrobów podrobionymi znakami towarowymi, paserstwa celnego, prania pieniędzy, wprowadzania do obrotu substancji psychotropowych, posiadania broni palnej bez zezwolenia.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęło się od zatrzymania mieszkańca Białegostoku, który zajmował się dystrybucją nielegalnie wyprodukowanych papierosów, organizując wyjazdy do miejsca załadunków w rejonie Siedlec, Garwolina i Maciejowic. Mężczyzna nabywał i pomógł w zbyciu 4,4 mln sztuk  nielegalnych papierosów. Straty podatkowe Skarbu Państwa zostały oszacowane na ponad 4 mln zł. Ustalono też kolejne osoby, które zajmowały się m.in. nabywaniem i przechowywaniem tego towaru.

Wówczas skupiono się na ustaleniu źródeł, z których pochodzą nielegalne papierosy oraz osób odpowiedzialnych za ich produkcję i dystrybucję. 19 listopada 2014 r. funkcjonariusze z Podlaskiego OSG  przeszukali jedną z posesji w powiecie siedleckim, gdzie znajdował się magazyn wyrobów tytoniowych. Na miejscu  zabezpieczono 7,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, urządzenia i maszyny oraz komponenty niezbędne do produkcji np. oklejki filtra, bibułki papierosowe, papier metalizowany. Uszczuplenia w podatku akcyzowym z tytułu nielegalnie wyprodukowanych papierosów wyliczono na kwotę 5,8 mln zł.

Na gorącym uczynku, podczas dostawy prawie 2 500 kg tytoniu, w listopadzie 2014 r. zatrzymano 3 osoby. Uszczuplenia w podatku akcyzowym z tytułu nabycia i posiadania tytoniu oszacowano na kwotę 1,7 mln zł.

W toku postępowania ustalono, że w okresie od maja 2013 r. do 19 listopada 2014 r. grupa przestępcza wyprodukowała ok. 27 mln sztuk papierosów, wprowadziła do obrotu 11 mln sztuk papierosów oraz zakupiła 21 ton tytoniu. Uszczuplenie w podatku akcyzowym wyniosło około 19 milionów zł z tytułu wyprodukowanych papierosów. W toku śledztwa zarzuty przedstawiono 13 osobom.

W kwietniu 2015 r. w województwie łódzkim funkcjonariusze z Podlaskiego OSG zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Podczas przeszukania ujawniono linię do produkcji papierosów oraz zabezpieczono komponenty do produkcji papierosów i 122 kilogramy tytoniu.

Kolejną nielegalną fabrykę papierosów wykryto w województwie mazowieckim. W czerwcu 2016 r. funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli kompletną linię do produkcji papierosów o wydajności 3 000 sztuk papierosów na minutę. Ujawniono także wyroby gotowe, tytoń i komponenty służące do produkcji papierosów. Na miejscu zabezpieczono 1,2 miliona sztuk papierosów o wartości 800 tysięcy złotych oraz tytoń, z którego można było wyprodukować kolejny milion sztuk papierosów. Uszczuplenia w podatku akcyzowym wyliczono na kwotę 1,8 miliona złotych.

Kilka dni później ujawniono kolejną nielegalną wytwórnię papierosów w województwie zachodniopomorskim.  Zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, komponenty do produkcji papierosów oraz 1,4 miliona sztuk papierosów o wartości 900 tys.zł oraz 2,8 tony tytoniu o wartości rynkowej 1,8 mln zł. Uszczuplenia w podatku akcyzowym wyliczono na kwotę 3,3 mln zł.

Zarzuty przedstawiono łącznie 45 osobom, w tym obywatelom Armenii, Rosji i Litwy. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec czterech podejrzanych w 2017 r. prokurator skierował wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

W trakcie śledztwa wobec 25 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie stosowane są środki m.in. w postaci poręczeń majątkowych na łączną kwotę 1,6 miliona złotych. W toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenia majątkowe o łącznej wartości 2,3 mln zł.

zdj. Podlaski OSG

 

do góry