Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Skazany za kradzieże wyjedzie do swojego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skazany za kradzieże wyjedzie do swojego kraju

Maciej Pietraszczyk
15.07.2019

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali obywatela Ukrainy, który za kradzieże z włamaniem dokonane w Polsce został wpisany do wykazu osób niepożądanych na terytorium Polski. Dodatkowo cudzoziemiec podróżował z podrobionym rumuńskim dowodem osobistym.

W piątek w trakcie kontroli autokaru relacji Praga-Gdynia funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali 27-letniego obywatela Ukrainy, którego dane, na podstawie wyroku sądu za kradzieże, umieszczone zostały w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP. Oprócz tego w trakcie przeszukania bagażu zatrzymanego funkcjonariusze ujawnili podrobiony rumuński dowód osobisty. Obywatel Ukrainy zeznał, że dokument kupił, aby bez problemów podjąć pracę  w Szwecji.

Mężczyzna przyznał się do posiadania podrobionego dokumentu i dobrowolne poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Został też umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

do góry