Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Cudzoziemcom powierzano pracę bez zezwoleń - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cudzoziemcom powierzano pracę bez zezwoleń

Ewelina Szczepańska
23.05.2019

20 maja funkcjonariusze z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach, w jednej z agencji pośrednictwa pracy w Sosnowcu, ujawnili 346 przypadków nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom. Kontrole prowadzono na przestrzeni pięciu miesięcy.

Zweryfikowano dokumentację dotyczącą 444 cudzoziemców. Stwierdzono powierzenie wykonywania pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę na terytorium Polski 346 cudzoziemcom. Wśród nich było 2 obywateli Białorusi, 3 obywateli Mołdawii, 4 obywateli Azerbejdżanu, 58 obywateli Gruzji i 279 obywateli Ukrainy. Ponadto, pełnomocnik firmy nie poinformował pisemnie właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu pracy przez 126 cudzoziemców oraz o niepodjęciu pracy przez 215 cudzoziemców. Za niezastosowanie się do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ukarany mandatem karnym.

 

 

do góry