Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kolejny członek grupy przestępczej zatrzymany - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny członek grupy przestępczej zatrzymany

Dorota Bołotowicz
06.05.2019

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach zatrzymali obywatela Ukrainy, który działał w zorganizowanej grupie przestępczej, organizującej przekraczanie granicy państwowej RP i ułatwiającej pobyt cudzoziemcom na terytorium Polski.

Grupa przestępcza działała na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Organizowała cudzoziemcom dokumenty, pozwalające im na ubieganie się w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i Białorusi o wizy uprawniające do wjazdu i pobytu w strefie Schengen. Następnie na ich podstawie cudzoziemcy uzyskiwali od Wojewody Świętokrzyskiego zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Według śledczych, nawet 1430 cudzoziemców mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew przepisom.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy mogli zarobić co najmniej 286 tys. zł.

Zatrzymany 25 kwietnia br. obywatel Ukrainy ukrywał się przez dłuższy czas na terenie Niemiec oraz Holandii. Jak ustalili śledczy, od około tygodnia  przebywał w Polsce. Na jednym z parkingów w województwie świętokrzyskim ukrywał się w kuszetce samochodu ciężarowego, gdzie mieszkał i spał.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował w stosunku do podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

zdj. Karpacki OSG

do góry