Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

Maciej Pietraszczyk
06.12.2018

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się dwudniowe XI Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych. Organizatorem i gospodarzem Sympozjum był Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Patronat honorowy nad XI Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych sprawował Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga.

W czasie Sympozjum, które odbyło się w dniach 4-5 grudnia 2018 r. ponad 50 ekspertów z kraju i z zagranicy rozmawiało o aspektach skutecznej i efektywnej kontroli dokumentów, prezentowało przypadki ujawnianych fałszerstw dokumentów na granicach oraz ich wykorzystania w nielegalnej migracji.

Partnera merytorycznego Sympozjum, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. reprezentował Zastępca Dyrektora Biura Badań, Rozwoju i Innowacyjności Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Jarosław Supera, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - główny specjalista Wydziału Prawnego Departamentu Spraw Obywatelskich Marek Borowski, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych płk dr Dariusz Laskowski, zaś Komendę Główną Straży Granicznej - Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG płk SG Piotr Trawiński

Eksperci, którzy wymieniali się doświadczeniami reprezentowali między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Europol, Frontex, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz służby graniczne i policyjne z Finlandii, Łotwy i Niemiec. Najliczniejsze grono wśród uczestników Sympozjum stanowili jednak funkcjonariusze Straży Granicznej.

W trakcie XI edycji Sympozjum wygłoszonych zostało osiemnaście referatów, które dotyczyły m.in. zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, fałszerstw dokumentów i technik fałszerskich wykorzystywanych do uwiarygodniania fałszywych tożsamości, aż po szkolenia funkcjonariuszy służb publicznych. Wiele uwagi poświęcono także aspektom prawnym.

 

zdj. CS SG

 • XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
do góry