Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie przekroczyli granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie przekroczyli granicę

Ewelina Szczepańska
10.08.2018

W nocy z 9 na 10 sierpnia funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku zatrzymali dwóch obywateli Chin, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

31-letni cudzoziemiec złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, ale nie czekając na decyzję nielegalnie przekroczył polsko-niemiecką granicę. Mężczyzna został zatrzymany, gdy usiłował ponownie wjechać do Polski. Nie miał dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy. Drugiego obywatela Chin zatrzymano ponieważ także nie posiadał dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Po potwierdzeniu, że 25-letni cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy na terytorium Niemiec, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast wobec 31-letniego obywatela Chin Komendant Placówki SG w Świecku wszczął postępowanie zobowiązujące go do opuszczenia Polski. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

zdj. Nadodrzański OSG

do góry