Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Próba oszustwa na polskiego przodka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Próba oszustwa na polskiego przodka

Magdalena Tomaszewska
14.06.2018

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 12 czerwca br. na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali dwóch obywateli Białorusi, którzy na podstawie przerobionych świadectw urodzenia swoich przodków usiłowali zalegalizować pobyt w Polsce.

Dokumenty, na podstawie których cudzoziemcy chcieli zalegalizować swój pobyt w naszym kraju, zostały wydane przez organy dawnego ZSRR. Przerobione w taki sposób, aby znajdowała się w nich informacja o tym, że przodek cudzoziemca pochodził z Polski, miały uzasadnić starania o pozwolenie na osiedlenie się w „ojczyźnie”, ponieważ zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o repatriacji osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone m.in. na podstawie posiadanych dokumentów, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. W tym przypadku oba świadectwa zostały przerobione, dlatego obywatele Białorusi w wieku 35 oraz 46 lat zostali zatrzymani.

Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego, posługiwania się przerobionym dokumentem oraz usiłowania posłużenia się podrobionym dokumentem. Przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze grzywny w wysokości 1 000 zł każdy.

zdj. Nadodrzański OSG

  • podrobiony dokument
    podrobiony dokument
  • podrobiony dokument
    podrobiony dokument
do góry