Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego

Magdalena Tomaszewska
13.04.2018

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 kwietnia br. odbyła się odprawa ministra Joachima Brudzińskiego, podczas której Komendanci Wojewódzcy Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Lubelszczyzny oraz Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili ministrowi wyniki działania służb z regionu w 2017 r. i priorytety na kolejne miesiące pracy.

W naradzie wzięli także udział: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Jasiński, komendanci wojewódzcy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Ponieważ dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, odprawa rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, wśród których byli również funkcjonariusze Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

- Praca w służbach mundurowych to misja, to służba dla Ojczyzny i dla Polaków – powiedział minister Joachim Brudziński odnosząc się do pracy funkcjonariuszy w obecnych czasach, ale także nawiązując do funkcjonariuszy zamordowanych 78 lat temu w Katyniu, którzy ponieśli najwyższą ofiarę za służbę Polsce.

Szef MSWiA podkreślił, że służby sprawne, to służby dobrze wyposażone i opłacane, nawiązując w ten sposób do Programu Modernizacji Służb Mundurowych, którego jednym z elementów jest wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. Właśnie w ramach tego programu formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Szef MSWiA podkreślił, że funkcjonariusze powinni te środki wydawać rozsądnie, ponieważ są to pieniądze publiczne, które pochodzą od wszystkich obywateli.

Minister Brudziński podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną pracę. Podkreślił, że najważniejsze jest bezpieczeństwo - zarówno obrona granic zewnętrznych państwa, jak i ochrona zdrowia oraz życia obywateli.

Następnie komendanci służb z Lubelszczyzny przedstawili ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu podsumowanie zeszłorocznych działań ich formacji. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Szcząchor wskazał, że w 2017 roku funkcjonariusze Straży Granicznej (wspólnie z Policją i Krajową Administracją Skarbową) ujawnili przemyt towarów i przedmiotów pochodzących z przestępstw o łącznej wartości ponad 56,6 mln zł. Ponadto w zeszłym roku funkcjonariusze NOSG zatrzymali 3 266 osób.

Podsumowano również efekty Programu Modernizacji Służb Mundurowych, w ramach którego Nadbużański Oddział Straży Granicznej kupił w 2017 r. mikrobus, samochody terenowe i patrolowe oraz auto ciężarowe. W tym roku planowany jest zakup kolejnego mikrobusa. Natomiast w 2018 r. w ramach modernizacji nadal przebudowywana będzie strzelnica w Chełmie oraz budowane będą wieże obserwacyjne w miejscowościach Hniszów, Uchańka, Skryhiczyn, Sobibór, Machnów Nowy, Liwcze i Ślipcze. Ponadto rozbudowana zostanie placówka w Kodeniu.

źródło: MSWiA

zdj. Nadbużański OSG

  • Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego
    Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego
  • Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego
    Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego
  • Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego
    Spotkanie Ministra SWiA z funkcjonariuszami z woj. lubelskiego
do góry