Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ćwiczenie BRAMA-18 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ćwiczenie BRAMA-18

Magdalena Tomaszewska
09.04.2018

9 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się ćwiczenie studyjne BRAMA-18, realizowane przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego.

Scenariusz ćwiczenia BRAMA-18 skupia się na ostatniej fazie wojny hybrydowej, a więc na etapie, gdy przeciwnik przechodzi od działań przygotowawczych do bojowych. Przed uczestnikami ćwiczenia stoi wiele zadań związanych m.in. z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, podjęciem współdziałania z administracją państwową oraz pozostałymi służbami w rejonie, rekonesanse w terenie, wypracowanie decyzji dotyczących obrony brygady i dywizji.

To jedno z największych ćwiczeń w Akademii Sztuki Wojennej, a formuła studyjna została przygotowana tak, aby uczestnicy mieli swobodę wykorzystania własnych pomysłów i inicjatyw. Scenariusz działań jest charakterystyczny dla współczesnych konfliktów hybrydowych na Ukrainie czy w Gruzji.

Ćwiczenie, które zostało zaplanowane na trzy tygodnie (zakończy się 27 kwietnia br.), będzie przebiegało w trzech etapach: pierwszy i trzeci etap zostanie przeprowadzony na terenie Akademii Sztuki Wojennej, zaś drugi – w okolicach Suwałk.

Ze strony Straży Granicznej w ćwiczeniu udział biorą funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej, Podlaskiego Oddziału SG, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia SG.

zdj. Dorota Bołotowicz (KGSG)

  • Ćwiczenie BRAMA-18
    Ćwiczenie BRAMA-18
do góry