Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę

Ewelina Szczepańska
10.11.2017

9 listopada funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku zatrzymali 4 obywateli Pakistanu, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę.

Funkcjonariusze SG zatrzymali do kontroli wyjeżdżającą z Polski toyotę. Pojazdem podróżowało 4 obywateli Pakistanu. Okazało się, że cudzoziemcy złożyli wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie im zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, a następnie usiłowali wyjechać, choć do czasu zakończenia postępowania powinni przebywać w Polsce. Zgodnie z przepisami umieszczenie stempla potwierdzającego złożenie wniosku w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, a ponowny wjazd do Polski mógłby nastąpić wyłącznie na podstawie wizy. Cudzoziemcy zostali zatrzymani.

Komendant Placówki SG w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania obywateli Pakistanu do powrotu. Zastosowano wobec nich środki alternatywne do detencji. Otrzymali postanowienie nakazujące im przebywanie w wyznaczonym miejscu oraz regularne zgłaszanie się do wskazanej Placówki Straży Granicznej.

zdj. Nadodrzański OSG
do góry