Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudniali obywateli Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie zatrudniali obywateli Ukrainy

Ewelina Szczepańska
19.06.2017

Funkcjonariusze z Placówki SG w Olsztynie przeprowadzili kontrole legalności zatrudnienia w agencjach zatrudnienia i w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które wykazały błędy pracodawców w powierzaniu pracy cudzoziemcom. Stwierdzono, że 77 obywateli Ukrainy pracowało „na czarno”.

Funkcjonariusze SG przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w trzech agencjach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Okazało się, że na rzecz agencji zatrudnienia w Iławie pracę bez oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium RP wykonywało 37 obywateli Ukrainy. W kolejnych dwóch agencjach z siedzibą we Wrocławiu oraz Poznaniu, które delegowały cudzoziemców do pracy w jednym z zakładów na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, także stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak się okazało, nielegalnie pracę podjęło tam 12 obywateli Ukrainy. Ponadto skontrolowano 4 podmioty gospodarcze z siedzibą na terenie powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego oraz nowomiejskiego. Pracodawcy zatrudniali tam 28 obywateli Ukrainy  bez stosownych dokumentów. W związku z popełnionym wykroczeniem przez pracodawców Straż Graniczna skierowała wnioski do Sądu o ukaranie.

zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

do góry