Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przygotowania do szczytu NATO i ŚDM w NOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do szczytu NATO i ŚDM w NOSG

Magdalena Tomaszewska
23.06.2016

22 czerwca w Chełmie, na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału SG, odbyło się spotkanie przedstawicieli służb województwa lubelskiego. Uczestnicy spotkania omówili zasady współpracy między służbami, mającej na celu zapewnieniu bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy Komendanta NOSG gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka, uczestniczył wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wraz z wicewojewodą Robertem Gmitryczukiem oraz szefowie służb wojewódzkich: Policji, Izby Celnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oprócz pobytu w komendzie oddziału uczestnicy spotkania wizytowali także granicę i spotkali się z funkcjonariuszami, pełniącymi służbę bezpośrednio w ochronie granicy państwowej, którzy zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas codziennej służbie.

Szczyt NATO odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 r. w Warszawie, natomiast Światowe Dni Młodzieży odbywać się będą od 26 do 31 lipca 2016 r. w Krakowie. W okresie poprzedzającym, tj. od 20 do 25 lipca odbędą się Światowe Dni Młodzieży w diecezjach. W tym czasie do Polski prawdopodobnie przyjedzie ok. 2 mln pielgrzymów z całego świata. Województwo Lubelskie, z uwagi na zewnętrzną granicę Schengen, będzie stanowić ważny węzeł tranzytowy i komunikacyjny. 

Służby graniczne, przygotowując się do odprawy pielgrzymów przekraczających granicę polsko-ukraińską, zainicjowały szereg przedsięwzięć organizacyjnych, m.in. oznakowanie pasów odpraw, zwiększenie obsady kontrolerskiej, możliwość wcześniejszego zgłaszania zorganizowanych grup pielgrzymów do odprawy granicznej.

 

zdj. Nadbużański OSG

  • uczestnicy spotkania
    uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania na granicy
    uczestnicy spotkania na granicy
  • uczestnicy spotkania na granicy
    uczestnicy spotkania na granicy
do góry