Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przywrócenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przywrócenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Maciej Pietraszczyk
16.05.2016

16 maja 2016 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został reaktywowany Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Przywrócona jednostka objęła obszar województwa małopolskiego. W jej skład weszły placówki w Tarnowie, Zakopanem i Krakowie-Balicach. Komendantem mianowany został ppłk SG Stanisław Laciuga. Siedzibą reaktywowanego Oddziału, tak jak poprzednio, będzie Nowy Sącz.

Karpacki Oddział Straży Granicznej, zniesiony w 2013 roku, reaktywowany został w odpowiedzi na skomplikowanie się sytuacji migracyjnej na południu Europy i realną możliwość pojawienia się fali nielegalnych imigrantów u granic Polski. Decyzja ta otwiera drogę do wzmocnienia południowego odcinka granicy Rzeczypospolitej. 

 

  • Skan rozporządzenia Ministra SWiA o przywróceniu Karpackiego Oddziału SG
    Skan rozporządzenia Ministra SWiA o przywróceniu Karpackiego Oddziału SG
  • Wręczenie aktu mianowania na stanowisko Komendanta Karpackiego OSG
    Wręczenie aktu mianowania na stanowisko Komendanta Karpackiego OSG
do góry