Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komunikat dot. przejścia granicznego w Korczowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komunikat dot. przejścia granicznego w Korczowej

12.09.2022

W porozumieniu ze stroną ukraińską, w drogowym przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, w kierunku z Ukrainy do Polski, zostały uruchomione pasy do odprawy pojazdów ciężarowych nieprzewożących ładunku.

  • znak przejście graniczne
    znak przejście graniczne
do góry