+48 800 422 322 Telefon interwencyjny SG

Sprawy kadrowe

Warunki przyjęcia do służby

Data publikacji: 16-11-2007

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP.

 

Rekrutacja do służby zawodowej (przygotowawczej albo stałej) jest procesem ciągłym i trwa przez cały rok. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej formacji uzależnione są od liczby wolnych etatów w tych jednostkach.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w:  

 

 • Oddziale Straży Granicznej, Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej lub Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej proszone są o kontakt z odpowiednimi wydziałami do spraw kadr Oddziałów, Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej lub Samodzielnej Sekcji Kadr i Szkolenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej:  

Lp.Jednostka organizacyjnaAdresWydział Kadr i Szkolenia
1.
Nadwiślański OSG02-148 Warszawa
ul. 17 Stycznia 23
22 5003096
22 5003097
2.
Morski OSG80-917 Gdańsk 17
ul. Oliwska 35
58 5242105
58 5242115
3.
Śląsko-Małopolski OSG47-400 Racibórz
ul. Dąbrowskiego 2
32 4144274
32 4144378
4.
Nadbużański OSG22-100 Chełm
ul. Trubakowska 2
82 5685130
82 5685092
5.
Bieszczadzki OSG37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
16 6732078
16 6763382
6.
Podlaski OSG15-370 Białystok
ul. Bema 100
85 7145135
85 7145138
7.
Nadodrzański OSG66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
68 3582204
68 3582291
68 3582326
8.
Warmińsko-Mazurski OSG11-400 Kętrzyn
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
89 7503023
9.
Centrum Szkolenia SG11-400 Kętrzyn
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
89 7503209
10.
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG59-800 Lubań
ul. Wojska Polskiego 2
75 7254000
11.
Centralny Ośrodek Szkolenia SG75-902 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
94 3444073

12.

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG

33-306 Nowy Sącz

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

18 4153260

 

 

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R. NABÓR DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA

 • Komendzie Głównej Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, prosimy o osobiste zgłaszanie się do Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia - tel. 22 513 5420, 22 500 4877, 22 500 4861 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00. 
BIP