Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

39/BF/BTiZ/18

19.05.2018
Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym. powyżej 144 000 euro 34110000-1, 34115200-8, 34114000-9 27.06.2018 10:00

46/BF/BF/18

11.06.2018
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie lotami rejsowymi w ramach delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. poniżej 144 000 euro 60400000-2 63500000-4 21.06.2018 10:00

26/BF/BTiZ/18

30.03.2018
Dostawa pojazdów typu mikrobus. powyżej 144000 euro 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34113000-2 – samochody z napędem na 4 koła. 10.05.2018 10:00

20/BF/BTiZ/18

29.03.2018
Zakup pojazdów służbowych Straży Granicznej powyżej 144000 euro 34110000; 34113000; 34113300; 34114400; 34115200 21.05.2018 11:00

25/BF/BTiZ/18

29.03.2018
Dostawa samochodów patrolowych. powyżej 144000 euro 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 34114000-9 – pojazdy specjalne 11.05.2018 10:00

10/BF/BTiZ/18

06.03.2018
Dostawa przewoźnych jednostek nadzoru. powyżej 144000 euro 34114000-9 – pojazdy specjalne, 32323500-9 urządzenia do nadzoru wideo, 32333000-6 – aparatura do nagrywania lub przetwarzania obrazu wideo, 31642000-8 – elektroniczna aparatura do wykrywania, 30200000-1 – urządzenia komputerowe. 12.04.2018 10:00

44/BF/BŁiI/18

02.07.2018
Infrastruktura i procedury azylowe – Zakup sprzętu do identyfikacji cudzoziemców poniżej 144 000 EUR 30200000-1, 48900000-7 12.07.2018 10:00

43/BF/BŁiI/18

19.06.2018
Zakup bramki do automatycznej kontroli granicznej wraz ze wsparciem producenckim. poniżej 144000 euro 35120000-1 10.07.2018 10:00

18/BF/ZG/18

16.04.2018
Wykonanie remontów, obsług i przeglądów agregatów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 144000 euro 50210000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu, 50211300-0 – przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego, 50211200-9 – usługi w zakresie napraw statków powietrznych. 24.05.2018 10:00

14/BF/BŁiI/18

08.03.2018
Modernizacja sieci SAN Storage powyżej 443.000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32421000, 32428000, 48000000, 48982000, 50000000, 80500000, 80531200 20.03.2018 11:00

Wybierz Strony

do góry