Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

33/BF/BTiZ/18

11.04.2018
Dostawa hełmów motocyklisty w ilości 740 sztuk Poniżej 144.000 Euro 18444200-5 08.05.2018 11:00

38/BF/ZG/18

27.04.2018
Usunięcie usterek w oznakowaniu polsko-słowackiej granicy państwowej - etap 3, usunięcie usterek w oznakowaniu polsko - czeskiej granicy państwowej - etap 3 oraz wymiana słupków środkowych znaków granicznych wraz z dostawą żelbetowych podstaw na polsko-ukraińskiej granicy państwowej – etap 2 Poniżej 144.000 Euro 71355000-1, 45454100-5 , 44114200-4, 44912100-7 22.05.2018 10:00

22/BF/BTiZ/18

30.03.2018
Zakup kamizelek kuloodpornych powyżej 144 tysięcy euro 35.81.51.00 -1 14.05.2018 11:00

19/BF/BTiZ/18

30.03.2018
Zakup tarcz kuloodpornych powyżej 144 tysięcy euro 35.81.50.00 - 0, CA03 - 9 16.05.2018 10:00

37/BF/BTiZ/18

26.04.2018
Dostawa koszulek służbowych „polo” w kolorze czarnym oraz koszulek służbowych „polo” w kolorze granatowym poniżej 144 000 EUR 39560000-5 14.05.2018 09:00

28/BF/BTiZ/18

12.04.2018
Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób zatrzymanych powyżej 144 000 EUR 34114000-9 25.05.2018 10:00

32/BF/BTiZ/18

04.04.2018
Dostawa kurtek służbowych w kolorze oliwkowym, kurtek ubrania na złą pogodę z podpinką, kurtek wyjściowych w kolorze khaki powyżej 144 tys. euro 35.11.34.00 – 3 18.05.2018 11:00

13/BF/BTiZ/18

19.04.2018
Zakup testów do wykrywania materiałów wybuchowych poniżej 144 000 euro 38546000-4 08.05.2018 10:00

5/BF/BŁiI/18

07.03.2018
Zakup pakietów gwarancyjnych. powyżej 443 000 euro 50.31.23.00–8; 50.33.00.00–7; 80.53.12.00– 7; 79.63.20.00–3; 48.00.00.00–8 05.04.2018 10:00

27/BF/BTiZ/18

10.04.2018
Dostawa 24 sztuk samochodów ciężarowo-osobowych (plus do 5 sztuk w ramach prawa opcji) powyżej 144000 euro 34110000-1; 34115200-8; 34136000-9 21.05.2018 10:00

Wybierz Strony

do góry