Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 02/BF/ZG/18 - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

02/BF/ZG/18

01.02.2018 Wioleta Bankowicz Rejestr zmian

Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej

Termin składania ofert
23.04.2018 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9
Wartość zamówienia
powyżej 10 000 000 euro

Pliki do pobrania

do góry