Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wyroki sądowe -

Nawigacja

Wyroki sądowe

Wyroki sądowe

Magdalena Tomaszewska
27.03.2018

Publikacja wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 23.02.2087 r. w sprawie II K 733/17 z klauzulą prawomocności, dotyczącą skazanej Thi Thanh Hue Do (zgodnie z punktem 5 orzeczenia).

do góry