Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wyrok sądu - Wyroki sądowe -

Nawigacja

Wyroki sądowe

Wyrok sądu

Autor: Magdalena Tomaszewska
07.09.2017

Zgodnie z postanowieniem z dnia 21.07.2017 r. publikacja wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie III Wydziału Karnego w sprawie III K 453/17 dot. Imana Khademi.

do góry