Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Biuro Spraw Wewnętrznych -

Nawigacja

Biuro Spraw Wewnętrznych

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Autor: Andrzej Kucharski
30.05.2008

p.o.Dyrektora płk SG Adam WANARSKI
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4037
Fax +48 22 500 4733
Mail

bsw.kg@strazgraniczna.pl 

Opis

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej oraz ścigania ich sprawców.

Zakres zadań, struktura wewnętrzna Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Biura określone zostały w regulaminie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 36, z 2009 r. Nr 15, poz. 92, z 2010 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 10 i Nr 5, poz. 19, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 8, poz. 30, z 2012 r. poz. 59, z 2013 r. poz. 20 i 65, z 2014 r. poz. 35 i 114 oraz z 2015 r. poz. 34 i 42).

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ:
 

Wydział I

Naczelnik: płk SG Artur GÓŹDŹ

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: +48 22 500 5303


Wydział II

Naczelnik: ppłk SG Małgorzata WIĄCEK

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: + 48 22 500 4091


Wydział III

Naczelnik: płk SG Robert CHRZUSZCZ

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: +48 22 500 4177


Wydział Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych

Naczelnik: ppłk SG Artur GRZESZCZYK

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: +48 22 500 4165


Wydział IV Zamiejscowy BSW SG w Kętrzynie

Naczelnik: ppłk SG Dariusz MATELA

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-401 Kętrzyn

tel.: +48 89 750 3090


Wydział V Zamiejscowy BSW SG w Białymstoku

Naczelnik: płk SG Krzysztof WALCZAK 

adres: ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok

tel.: +48 85 714 5210


Wydział VI Zamiejscowy BSW SG w Chełmie

p.o. Naczelnika: ppłk SG Paweł WILK

adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

tel.: +48 82 568 5134


Wydział VII Zamiejscowy BSW SG w Przemyślu

Naczelnik: ppłk SG Dariusz DRYJAŃSKI

adres: ul. Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

tel.: +48 16 673 2134


Wydział VIII Zamiejscowy w Nowym Sączu BSW SG

Naczelnik: mjr SG Monika BORATYŃSKA

adres: ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

tel.: +48 18 415 31 40


Wydział IX Zamiejscowy BSW SG w Raciborzu

Naczelnik: płk SG Dariusz TROJSZCZAK

adres: ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

tel.: +48 32 414 4057


Wydział XII Zamiejscowy BSW SG w Krośnie Odrzańskim

Naczelnik: płk SG Zbigniew ŻURAWIECKI

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-602 Krosno Odrzańskie

tel.: +48 68 358 2116


Wydział XIV Zamiejscowy BSW SG w Gdańsku

p.o. Naczelnika: kpt. SG Tomasz URBAN

adres: ul. Oliwska 35, 80-917 Gdańsk

tel.: +48 58 524 2110

do góry