Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu

Mariusz Dąbrowski
28.10.2016

W dniach 25 – 28.10.2016 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach, wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG – realizujących zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany.

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne: omówienie przesłanek do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawienie i omówienie orzecznictwa sądowego - krajowego i międzynarodowego  w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany.

W kursie wzięli udział przedstawiciele Morskiego, Śląskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG.

Szkolenie współfinansowane było z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

do góry