Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców.

Mariusz Dąbrowski
28.10.2016

W dniach 24 - 28.10.2016 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ppłk SG Agata Chmura Segedyn i chor. szt. SG Piotr Kajzerek przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący pt. „ Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby - funkcjonariusze ze Śląskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kursu słuchacze uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające na określanie źródeł materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Analizowali zakres obowiązywania i budowę Kodeksu postępowania administracyjnego, poznawali zasady postępowania administracyjnego oraz ich wagę dla prawidłowości postępowania.

Funkcjonariusze uczyli się rozróżniać strony od uczestników postępowania, poznawali ich prawa i obowiązki, a także przesłanki wyłączenia organu i pracownika organu. W toku ciekawych dyskusji uczestnicy dzielili się uwagami na temat prowadzenia postępowania – również w kontekście postępowań wobec cudzoziemców, przeprowadzania oraz dokumentowania poszczególnych czynności dowodowych i czynności technicznych, a także sposobów zakończenia sprawy. Poznawali tajniki doręczania pism i obliczania terminów oraz zaznajamiali się z przesłankami i sposobami wzruszania i kontroli decyzji – zarówno w trybie zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym.

 

Aspekt procesowy dotyczący prowadzenia postępowania dowodowego oraz sposobów zakończenia postępowania administracyjnego, a także zagadnienia związane ze środkami zaskarżania został przedstawiony w trakcie gościnnego wykładu radcy prawnego pani Anety Szyndler. W trakcie spotkania poruszono również kwestię odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za podejmowane decyzje.

Jak wynika z opinii wyrażonych po zakończeniu szkolenia przez uczestników ten niezwykle intensywny kurs znacznie się przyczyni do wzmocnienia ich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

do góry