Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warsztaty „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”

Mariusz Dąbrowski
16.09.2016

W dniach 13-16.09.2016r. w OSS SG w Lubaniu 17 słuchaczy – funkcjonariuszy SG oraz pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców wzięło udział w warsztatach „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”, prowadzonych przez ekspertów – Jolantę Sierpińską i Katarzynę Mierzwiak.

Funkcjonariusze i urzędnicy pełniący funkcje kierownicze w zespołach pracujących z cudzoziemcami przez cztery dni brali udział w ćwiczeniach, dyskusjach, omawianiu problemów związanych z zarządzaniem zespołem i w komunikacji interpersonalnej.

Uczestnicy omawiali proces tworzenia się zespołu i etapy jego budowania, analizowali elementy budujące autorytet lidera. Analizowano style przywództwa w grupie, proces kierowania zespołem i wagę współpracy w zespole. Omawiano etapy powstawania zespołu, fazy jego rozwoju oraz czynniki motywujące członków zespołu.  Poruszano zagadnienia związane z wystąpieniem konfliktu i sytuacji kryzysowej oraz wpływem tych czynników na pracę zespołu.  

W trakcie warsztatów uczestnicy analizowali rozmaite sytuacje nadzwyczajne, mogące mieć miejsce podczas pracy z cudzoziemcami oraz analizowali czynniki mające wpływ na przebieg konfliktu, takie jak – postawa i przekonania, sposób działania, powód działania, a następnie wypracowywali najlepsze sposoby dochodzenia do rozwiązania problemu.


Kurs był współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 26/ NMF PL 15/14.

do góry