Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warsztaty dotyczące „Praktycznych aspektów zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dotyczące „Praktycznych aspektów zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców”.

Mariusz Dąbrowski
12.09.2016

W dniach 05 – 09.09.2016 r., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyły się warsztaty dotyczące „Praktycznych aspektów zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców”.

Realizacja przedmiotowych warsztatów stanowi II etap procesu dydaktycznego związanego z doskonaleniem znajomości procedur administracyjnych. Jego pierwszą fazą są kursy doskonalące pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

Warsztaty zaadresowano do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców w Placówkach SG i Wydziałach ds. Cudzoziemców Oddziałów SG, jak również pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców i Urzędów Wojewódzkich.

Warsztaty miały charakter praktyczny, a ich treść dotyczyła zagadnień, które w szczególny sposób budziły zainteresowanie osób, które prowadzą postępowania administracyjne wobec cudzoziemców, bądź też są z różnych względów problematyczne lub w niejednolity sposób kształtowane przez linię orzeczniczą sądów administracyjnych.

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostali eksperci, którzy zarówno naukowo, jak i w swojej praktyce zawodowej zajmują się przeprowadzaniem postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w osobach Pana dr Pawła Dąbrowskiego i Pana mgr Michała Śliz-Chechelskiego.

Spotkanie warsztatowe zakończyło się wypracowaniem wspólnych wniosków, które będą miały zastosowanie w praktyce służbowej uczestników.

W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze SG reprezentujący Bieszczadzki, Morski, Warmińsko-Mazurski, Nadbużański, Nadodrzański i Nadwiślański Oddział SG, jak również urzędnicy Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Mazowieckiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Warsztaty współfinansowane były z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

do góry