Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Zasady identyfikacji cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Zasady identyfikacji cudzoziemców”

Mariusz Dąbrowski
24.06.2016

W dniach 20-24.06.2016 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się I edycja kursu doskonalącego pt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”.

Kurs doskonalący skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do Spraw Cudzoziemców, którzy realizują zadania w Oddziałowych punktach ds. identyfikacji i powrotów cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy zaangażowanych bezpośrednio w procedury dotyczące organizacji powrotów cudzoziemców.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze zapoznali się z metodami identyfikacji cudzoziemców oraz nabyli wiedzę dotyczącą ustalania kraju pochodzenia cudzoziemca, sposobów i technik przeprowadzania rozmowy z cudzoziemcem, gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby postępowania identyfikacyjnego. Ponadto uczestnicy kursu zapoznali się z umowami  o readmisji oraz zaznajomili się z dokumentami wydawanymi cudzoziemcom na powrót
do kraju pochodzenia.

Kurs przeprowadzony został przy udziale eksperta z Urzędu do Spraw Cudzoziemców   w Warszawie oraz ekspertów wewnątrzinstytucjonalnych z Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Straży Granicznej z Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego oraz Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców i Urzędów Wojewódzkich.

Kurs doskonalący był współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt nr 26/NMF PL 15/14. 

do góry