Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych

Marcin Zieliński
20.06.2016

Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych - 14-17.06.2016 r.

W dniach 14-17.06.2016 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja warsztatów pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”. Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej. Warsztaty wsparli wiedzą merytoryczną eksperci zewnętrzni, którzy omówili metody diagnozowania cudzoziemców z grupy specjalnej troski, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki. Ponadto omówiono zjawisko przymusowej migracji i narażenia na różne formy przemocy i zdarzeń traumatycznych. Przedstawiciel Zarządu ds. Cudzoziemców przedstawił zasady postępowania w SG w zakresie identyfikowania grup szczególnej troski, ze szczególnym uwzględnieniem warunków w Strzeżonych Ośrodkach, natomiast mjr SG Izabela Bolczyk  omówiła  rodzaje zaburzeń psychicznych cudzoziemców przekazywanych do RP w ramach Dublin III, procedurę obiegu informacji na temat sposobu postępowania z cudzoziemcami z grupy osób objętych szczególną troską, pomiędzy Służbą Zdrowia a pionem ds. Cudzoziemców Straży Granicznej. Warsztaty były współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt nr 26/NMF PL 15/14.

do góry