Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kurs doskonalący pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”.

Mariusz Dąbrowski
24.05.2016

W dniach 16 – 20.05.2016 r., ekspert z zakresu taktyki i techniki przesłuchań - Pan Wiesław Zyskowski oraz wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”.

Kurs dedykowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców w Placówkach SG i Wydziałach ds. Cudzoziemców Oddziałów SG, jak również pracowników innych urzędów i instytucji właściwych w sprawach cudzoziemców, przeprowadzających przesłuchania cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

Tematyka szkolenia obejmowała min. następujące  zagadnienia :

  1. Uwarunkowania prawne przesłuchania w postępowaniu administracyjnym,
  2. Taktyczne aspekty przesłuchania
  3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  4. Pytania jako podstawowe narzędzie przesłuchań,
  5. Formułowanie się zeznań.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z: Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląsko – Małopolskiego Oddziału SG, a także pracownicy z : Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Szkolenie współfinansowane było z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

do góry