Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG

Marcin Zieliński
22.04.2016

Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG

W dniach 18-22.04.2016 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG”. Kurs skierowany był do osób, które wykonują zadania związane z zagadnieniami mieszczącymi się w obszarze prawa imigracyjnego oraz ochrony międzynarodowej. W trakcie szkolenia omówione zostały zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i system prawny UE, dorobek Schengen w systemie prawnym UE oraz państw stowarzyszonych. Ponadto omówiono prawo obywateli UE i członków ich rodzin  do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, politykę UE w zakresie kontroli granicznej, politykę wizową UE, politykę UE w dziedzinie azylu, politykę imigracyjną UE, politykę UE w zakresie zwalczania nielegalnej migracji.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Śląsko – Małopolskiego, Nadodrzańskiego, Podlaskiego i Morskiego Oddziału SG, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przedstawiciele urzędów wojewódzkich i Urzędu ds. Cudzoziemców.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt nr 26/NMF PL 15/14.

do góry