Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kurs doskonalący pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”.

Autor: Mariusz Dąbrowski
22.04.2016

W dniach 18 – 22.04.2016 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”.

Kurs dedykowany jest do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców w Placówkach SG i Wydziałach ds. Cudzoziemców Oddziałów SG, jak również pracowników innych urzędów i instytucji właściwych w sprawach cudzoziemców, przeprowadzających przesłuchania cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

Tematyka szkolenia obejmowała min. następujące  zagadnienia :

  1. Uwarunkowania prawne przesłuchania w postępowaniu administracyjnym,
  2. Taktyczne aspekty przesłuchania
  3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  4. Pytania jako podstawowe narzędzie przesłuchań,
  5. Formułowanie się zeznań.

Jako ekspert w szkoleniu udział wziął  Pan  podinsp. Jacek Domagała – starszy wykładowca w Szkole   Policji w Katowicach .

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z: Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląsko – Małopolskiego, Warmińsko - Mazurskiego Oddziału SG, a także pracownicy z : Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Szkolenie współfinansowane było z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

do góry