Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

Mariusz Dąbrowski
18.04.2016

W dniach 11 - 15.04.2016 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ppłk SG Agata Chmura Segedyn i chor. szt. SG Piotr Kajzerek przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W trakcie kursu słuchacze uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające na określanie źródeł materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Analizowali zakres obowiązywania i budowę Kodeksu postępowania administracyjnego, poznawali zasady postępowania administracyjnego oraz ich wagę dla prawidłowości postępowania. 

Funkcjonariusze uczyli się rozróżniać strony od uczestników postępowania, poznawali ich prawa i obowiązki, a także przesłanki wyłączenia organu i pracownika organu. W toku ciekawych dyskusji uczestnicy dzielili się uwagami na temat prowadzenia postępowania – również w kontekście postępowań wobec cudzoziemców, przeprowadzania oraz dokumentowania poszczególnych czynności dowodowych i czynności technicznych, a także sposobów zakończenia sprawy. Poznawali tajniki doręczania pism i obliczania terminów oraz zaznajamiali się z przesłankami i sposobami wzruszania i kontroli decyzji – zarówno w trybie zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym.

Aspekt praktyczny dotyczący prowadzenia postępowania dowodowego oraz sposobów zakończenia postępowania administracyjnego, a także zagadnienia związane ze środkami zaskarżania został przedstawiony w trakcie gościnnego wykładu radcy prawnego pani Anety Szyndler. W trakcie spotkania poruszono również kwestię odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za podejmowane decyzje.

Jak wynika z opinii wyrażonych po zakończeniu szkolenia przez uczestników ten niezwykle intensywny kurs znacznie się przyczyni do wzmocnienia ich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

do góry