Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

Mariusz Dąbrowski
12.04.2016

W dniach 05 – 08.04.2016 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

W dniach 05 – 08.04.2016 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy i pracowników placówek SG, wydziałów ds. cudzoziemców oddziałów SG, którzy realizują zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany. W szkoleniu wziął udział również przedstawiciel Urzędu ds. Cudzoziemców.

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Omówiono przesłanki do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawiono orzecznictwo sądowo - krajowe i międzynarodowe w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany.

Jednym z prelegentów prowadzących zajęcia w ramach kursu był Pan dr Paweł Dąbrowski – Przewodniczący Rady ds. Uchodźców.

Szkolenie współfinansowane było z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

do góry