Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”.

Marcin Zieliński
11.04.2016

„Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”.

W dniach 5-8.04.2016 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się druga edycja warsztatów pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”. Uczestnikami spotkania byli psycholodzy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego i Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu ds. Cudzoziemców, przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców i Urzędów Wojewódzkich. Warsztaty wsparli wiedzą merytoryczną eksperci zewnętrzni, którzy omówili algorytm postępowania z osobami należącymi do grup szczególnego traktowania metodą rekomendowaną przez EASO, metody diagnozowania cudzoziemców  z grupy specjalnej troski, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki. Ponadto omówiono zjawisko przymusowej migracji a narażenie na różne formy przemocy i zdarzeń traumatycznych. Przedstawiciel Zarządu ds. Cudzoziemców przedstawił zasady postępowania w SG w zakresie identyfikowania grup szczególnej troski, ze szczególnym uwzględnieniem warunków SOC.  Warsztaty były współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt nr 26/NMF PL 15/14.

do góry